Paramedikas

Paramediko modulinė profesinio mokymo programa

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

 

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas T43091401

Mokymosi trukmė – 1 metai, 6 mėnesiai; 90 kreditų

Įgyjama Paramediko kvalifikacija.
Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna profesinio mokymo diplomą.

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (90 mokymosi kreditų):

  • Kompleksinis žmogaus kūno vertinimas ir komunikacija, 20 mokymosi kreditų.
  • Pirmosios pagalbos teikimas, 20 mokymosi kreditų.
  • Būtinosios medicinos pagalbos teikimas pagal kompetenciją, 20 mokymosi kreditų.
  • Paciento transportavimas, 5 mokymosi kreditai.
  • Prevencinių medicinos priemonių taikymas, 5 mokymosi kreditai.
  • Medicinos pagalbos teikimas ekstremalių situacijų metu, 10 mokymosi kreditų.
  • Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų.

DARBO APRAŠYMAS Paramediko modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam paramedikui parengti, kuris būtų fiziškai ir psichologiškai pasirengęs teikti savarankiškai ir komandoje su asmens sveikatos priežiūros specialistais žmogaus kūno kompleksinio vertinimo ir pirmosios pagalbos paslaugas, būtinosios medicinos pagalbos pagal kompetenciją paslaugas, taikyti prevencines medicinos priemones, teikti medicinos pagalbą ekstremalių situacijų metu. Pagal savo kompetenciją teikdamas būtinąją medicinos pagalbą, privalo taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius kėlimo ir transportavimo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.

Įgiję paramediko kvalifikaciją asmenys galės verstis paramediko praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti skubiosios medicinos pagalbos paslaugas ir (ar) kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir paramedikas. Paramedikas paslaugas teikia visų amžiaus grupių pacientams. Paramedikas sveikatos apsaugos sistemoje dirba savarankiškai arba komandoje, kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais.
Darbas reikalauja fizinės ištvermės, psichologinio atsparumo, gali būti dirbama pamainomis, darbo metu privaloma dėvėti specialiuosius darbo drabužius.
Paramedikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, tikslumas, fizinis ištvermingumas, gebėjimas mokytis, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas greitai orientuotis, empatija.
 
KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Paramediko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.
Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi gydymo įstaigose: ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose.