Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas M44081103

Mokymosi trukmė – 2 metai, 110 kreditų

Įgyjama Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo kvalifikacija.
Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna profesinio mokymo diplomą.

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (100 mokymosi kreditų):

 • Įvadas į profesiją, 2 mokymosi kreditai;
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas.
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai.
 • Dekoratyvinių augalų dauginimas ir auginimas, 20 mokymosi kreditų.
 • Dekoratyvinių augalų formavimas ir priežiūra, 10 mokymosi kreditų.
 • Augalų komponavimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Želdynų įrengimas ir priežiūra, 10 mokymosi kreditų.
 • Mažosios architektūros įrengimas ir priežiūra, 10 mokymosi kreditų.
 • Želdyno įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Sodo įveisimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų.
 • Pasirenkamieji moduliai (10 mokymosi kreditų):
 • Netradicinių kultūrų auginimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Vaistažolių auginimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Verslo modeliavimas ir organizavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • TR1 kategorijos traktorių vairavimas, 5 mokymosi kreditai.

DARBO APRAŠYMAS

 

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojui parengti, kuris gebėtų kurti individualų verslą, dirbti želdynų įveisimo, įrengimo ir priežiūros bei aplinkotvarkos įmonėse.

Asmuo įgijęs dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo kvalifikaciją gali dirbti želdynų tvarkymo ir priežiūros įmonėse, augalų veisimo ir realizacijos įmonėse, gėlių parduotuvėse, kurti individualų verslą.

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas tinkamai parenka ir augina augalus želdynų veisimui, saugiai dirba, naudoja pažangias darbo priemones ir technologijas įrengiant mažosios architektūros objektus, vadovaudamasis gamybos ir asmens higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, moka taikyti ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias.

 

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi želdynų tvarkymo ir priežiūros įmonėse, augalų veisimo ir realizacijos įmonėse, gėlių parduotuvėse.