Ekspeditorius

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas P43104109

Mokymosi trukmė – 1 metai, 60 kreditų

Įgyjama Ekspeditoriaus kvalifikacija.
Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna profesinio mokymo diplomą.

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (55 mokymosi kreditai):

 • Įvadas į profesiją, 1 mokymosi kreditas;
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas.
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1 mokymosi kreditas.
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai.
 • Bendrieji ekspeditoriaus darbai, 15 mokymosi kreditų.
 • Transporto priemonės ir krovinio parinkimas, 15 mokymosi kreditų.
 • Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena, 15 mokymosi kreditų
 • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai.
 • Pasirenkamieji moduliai (5 mokymosi kreditai):
 • Asmeninio pardavimo technikos taikymas, 5 mokymosi kreditai.
 • Verslo modeliavimas ir organizavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Krovinių vežimo geležinkelio transportu organizavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Profesinės užsienio kalbos vartojimas, 5 mokymosi kreditai.

DARBO APRAŠYMAS

 

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti bendruosius ekspeditoriaus darbus, parinkti krovinį ir transporto priemones, planuoti vežimo maršrutą ir stebėti.

Įgiję ekspeditoriaus kvalifikaciją galės dirbti transporto, logistikos įmonių ar gamybos, prekybos įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto ir importo, ūkio, transporto padaliniuose.

Dirbama patalpoje, naudojantis kompiuterine ir specialia programine įranga; galima konfliktinių situacijų rizika.

Ekspeditorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais. Jis dirba savarankiškai, vykdo jam pavestas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis.

 

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Ekspeditoriaus kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi transporto, logistikos įmonėse.