Transporto priemonių remontininkas*

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (12 kl.)

 

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas P43071604

Mokymosi trukmė – 2 metai, 110 kreditų

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir kvalifikacija (IV kvalifikacijų lygis).
Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Transporto priemonių remontininko profesinio mokymo diplomą.

Mokiniai mokosi

Bendrojo ugdymo ir specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (100 mokymosi kreditų):

 • Įvadas į profesiją, 2 mokymosi kreditai;
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas.
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai.
 • Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas, 15 mokymosi kreditų.
 • Transporto priemonių vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas, 15 mokymosi kreditų.
 • Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas, 15 mokymosi kreditų.
 • Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas, 20 mokymosi kreditų.
 • Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas, 15 mokymosi kreditų.
 • Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų.

Pasirenkamieji moduliai (10 mokymosi kreditų):

 • Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostika ir gedimų pašalinimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų diagnostika, naudojant diagnostines sistemas, 10 mokymosi kreditų.

 

DARBO APRAŠYMAS

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti transporto priemonių vidaus degimo variklių, jų maitinimo ir uždegimo sistemų, transmisijų, važiuoklių, elektros įrenginių techninę priežiūrą ir remontą.

Asmuo, įgijęs transporto priemonių remontininko kvalifikaciją, galės dirbti transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Darbo priemonės: elektriniai, hidrauliniai bei pneumatiniai įrankiai ir įrenginiai, matavimo priemonės, diagnostiniai prietaisai, skirti transporto priemonių remontininko techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti, darbų saugos priemonės, duomenų bazės. Dirbama transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis.

Transporto priemonių remontininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, naudojasi darbus reglamentuojančiais dokumentais, geba savarankiškai planuoti savo veiklą. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialiomis asmens apsaugos priemonėmis.

Transporto priemonių remontininkui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, dėmesio koncentracija, fizinė ištvermė.

 

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Transporto priemonių remontininko  kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi įvairiose transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse.