Socialinio darbuotojo padėjėjas

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

 

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas M44092001

Mokymosi trukmė – 2 metai, 110 kreditų

Įgyjama Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija.
Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna profesinio mokymo diplomą.

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (100 mokymosi kreditų):

 • Įvadas į profesiją, 2 mokymosi kreditai;
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas.
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai.
 • Informacijos valdymas, 5 mokymosi kreditai.
 • Socialinės paramos teikimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Slaugomo asmens priežiūra, 5 mokymosi kreditai.
 • Asmens higienos įgūdžių palaikymas, 5 mokymosi kreditai.
 • Socialinės priežiūros paslaugų teikimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Socialinės globos paslaugų teikimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Socialinio darbo vertybių taikymas, 5 mokymosi kreditai.
 • Socialinio darbo pagrindų taikymas, 10 mokymosi kreditų.
 • Bendravimas su skirtingomis asmenų grupėmis, 5 mokymosi kreditai.
 • Socialinių projektų rengimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Profesinės užsienio kalbos žinių taikymas, 5 mokymosi kreditai.
 • Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų.

Pasirenkamieji moduliai (10 mokymosi kreditų):

 • Karitatyvinio darbo paslaugų vykdymas, 10 mokymosi kreditų.
 • Sociokultūrinio darbo paslaugų organizavimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Paliatyvios priežiūros paslaugų teikimas, 10 mokymosi kreditų.

 

DARBO APRAŠYMAS Sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas socialinės paramos teikimo, socialinių paslaugų (bendrųjų ir specialiųjų) teikimo, asmens higienos įgūdžių palaikymo, socialinių paslaugų poreikio analizavimo, socialinio darbo pagrindų taikymo, bendravimo su skirtingomis asmenų grupėmis, socialinio darbo vertybių taikymo, socialinių projektų rengimo srityse.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: senelių namuose, įvairaus tipo ligoninėse, slaugos namuose, vaikų namuose, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose, teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose, taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais. Socialinio darbuotojo padėjėjo klientais gali būti: asmenys su sunkia ar kompleksine negalia (vaikas, suaugęs ar senyvo amžiaus asmuo) bei jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir šeimos, socialinei rizikai priklausantys asmenys ar šeimos bei jose augantys vaikai, vaikai netekę globos ir kt.

Socialinio darbuotojo padėjėjui darbui būdingas empatiškas bendravimas su socialinių paslaugų klientais, jų šeimos nariais ir socialine kliento aplinka. Socialinių paslaugų teikimas grindžiamas socialinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis, socialinio darbuotojo principais, etikos normomis, reikalaujančiomis ypatingo, pagarbaus požiūrio į kiekvieną klientą ir jų poreikių tenkinimą.

 

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: senelių namuose, įvairaus tipo ligoninėse, slaugos namuose, dienos centruose.